ŞİRKET DUYURUSU

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 02.07.2021 tarihli ve 31529 Mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 01.07.2021 tarihli ve 9647 sayılı kararıyla 6361 sayılı Kanununun Geçici 7’nci maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında; Finalevim Gayrimenkul Otomativ Organizasyon AŞ’nin tasfiyesine karar verilmiştir. 7333 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 18’inci maddesi ile 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanununun (6361 sayılı Kanun) 50/A maddesinin ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkralarında yapılan değişiklikler kapsamında Fon Kurulunun 28.07.2021 tarihli kararıyla tasfiye komisyonları oluşturulmuş olup, tasfiye işlemleri bu komisyon tarafından ilgili mevzuat çerçevesinde yürütülecektir.

6361 sayılı Kanun’un 50/A maddesinde yer alan;
“Bu madde kapsamında tasfiyesine karar verilen şirketlerde müşterilerin sözleşmelerde yer alan finansman kullanma hakları uygulanmaz.” hükmü gereğince herhangi bir tahsisat yapılmayacaktır.

Diğer taraftan;TASFİYE HALİNDE FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTOMATİV ORGANİZASYON A.Ş. TASFİYE KOMİSYONU


Borç ödemesi için kullanılacak TASFİYE HALİNDE FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTOMATİV ORGANİZASYON A.Ş.’ye ait banka hesap numaraları:

HESAP ADI: FİNALEVİM GAYRİMENKUL OTOMATİV ORGANİZASYON A.Ş.
Ziraat Bankası TR75 0001 0007 1792 0624 1750 01
Kuveyt Türk TR69 0020 5000 0962 2726 2000 01
Vakıf Katılım TR92 0021 0000 0003 2929 6000 01
Türkiye Finans TR63 0020 6000 2403 9425 8600 01


Bilgi edinmek için 444 6 379 nolu çağrı markezini arayabilirsiniz. Duyuruları www.finalevim.com resmi websitesinden takip edebilirsiniz.

SIKÇA SORULAN SORULAR İÇİN TIKLAYIZ